Stosowanie niewielkich dawek magicznych grzybów i trufli zawierających substancje psychedeliczne może prowadzić do spontaniczności myślenia, która pozwala na opracowanie większej ilości nowych, twórczych pomysłów.

Stosowanie niewielkich dawek magicznych grzybów i trufli zawierających substancje psychedeliczne może prowadzić do spontaniczności myślenia, która pozwala na opracowanie większej ilości nowych, twórczych pomysłów. „Mikrodawkowanie” może zatem umożliwiać ludziom korzystanie ze zwiększającego kreatywność dobroczynnego wpływu środków psychedelicznych bez ryzyka tzw. „złych podróży”, które mogą być następstwem wysokich dawek dawkami takich substancji. Takie wnioski płyną z nowego badania opublikowanego na łamach ” „Psychopharmacology Springer”, oficjalnego czasopismem Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Behawioralnej (European Behavioural Pharmacology Society, EBPS).

Source: Nowe badanie: czy mikrodawkowanie magicznych grzybów może odblokowywać kreatywnośc? | hyperreal.info